Na čo si dať pozor : zmeny v zákonoch

Za posledné  roky prešla ochrana spotrebiteľa rôznymi úpravami. Zákony vymedzujú práva spotrebiteľa a predávajúceho spravodlivo. Prinášame Vám sumár posledných zmien. 

Sekcia obchodné podmienky

Jedna z posledných úprav patrí medzi najzásadnejšie v posledných rokoch, avšak, nie všetky e-shopy ju už registrujú. Ide o sekciu obchodných podmienok, ktorá podlieha aktualizácii podľa nového zákona. Mnohé e-shopy ju však majú ešte podľa už neexistujúceho zákona č. 108/2000 Z.z. Aktualizáciou zákona č. 102/2014 pripadá všetkým predávajúcim povinnosť zapracovať zmeny, pretože v opačnom prípade môže spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar v lehote až 12 mesiacov a 14 dní od potvrdenia svojej objednávky. Zmeny sa týkajú najmä informovanosti zákazníka pred tým, ako odošle svoju objednávku e-shopu (ako napr. vlastnosti tovaru a služby, celková cena tovaru, informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a pod.)

Ak si firma, či e-shop neupravia svoje obchodné podmienky, môžu byť sankciované za nesplnenie si svojich povinností, a to neplatnosťou zmluvy, alebo možnosťou odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy v predĺženej lehote. V praxi sa Vám teda môže stať, že ak nesplníte nové požiadavky zákona, zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj oveľa neskôr, plus sa môže dožadovať ich neplatnosti súdnou cestou. Sankciovať Vás môže aj SOI do výšky 33 tisíc eur, alebo aj dvojnásobku tejto sumy, pri opakovaných porušeniach zákonitých povinností. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Nový zákon predajcom jasne stanovuje, že musia svojim spotrebiteľom poskytnúť Formulár na odstúpenie od zmluvy. Je jasne definovaný zákonom a musí obsahovať:

-identifikačné údaje predávajúceho/prevádzkovateľa

-meno a priezvisko, adresa spotrebiteľa

-špecifikáciu tovaru

-dátum objednávky tovaru

Potvrdenie o uzatvorení zmluvy

Predávajúci je povinný spolu s doručením tovaru poskytnúť kupujúcemu aj potvrdenie o uzatvorení zmluvy (na nosiči ako napr. email, USB, listinová forma). Ako predávajúci pošle zákazníkovi email s potvrdením objednávky, je to možné považovať za potvrdenie, ak obsahuje všetky náležitosti, ktoré nariaďuje zákon. Odstúpenie od zmluvy má nové pravidlá Lehota na vrátenie tovaru sa predlžuje. Spotrebiteľ má aktuálne 14 dní na to, aby  Vám mohol vrátiť tovar bez udania dôvodu. Viac o týchto zmenách sme Vám priniesli v letnom blogposte.

Systém reklamacie.sk je aktualizovaný podľa týchto zmien. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete jednoducho umiestniť na Vašu webovú stránku do sekcie „Reklamácie“ s tlačidlom “Nová reklamácia”, pod ktorým je umiestnený reklamačný formulár ako napr.:http://agi.sk/reklamacie. Čo sa týka potvrdení o uzatvorení zmluvy, systém všetky tieto potvrdenie automaticky generuje pri vyplnení reklamácie.

Späť do blogu Pridať komentár
Váš email v príspevkoch nezobrazujeme a je nepovinný


Akékoľvek nápady na zlepšenie, pripomienky alebo sťažnosti nám môžete poslať na email info@reklamacie.sk alebo cez formulár v časti Kontakt