Podľa zákona možno reklamovať všetok tovar, aj zakúpený v akcii

Každému bežnému spotrebiteľovi sa už aspoň raz stalo, že kúpil problematický tovar, ktorý musel následne reklamovať. Alebo ho chcel vrátiť či vymeniť za iný. A určite sa každý aspoň raz stretol s neochotou predávajúceho vybaviť reklamáciu alebo dohodnúť sa na výmene tovaru.

 

Každý spotrebiteľ má pritom podľa slovenských zákonov právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, na uplatnenie reklamácie, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru. „Na Slovensku platí veľa zákonov, v ktorých sú ustanovenia ochraňujúce spotrebiteľov. Veď len Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) ich dozoruje viac ako 25, pritom je orgánom dozoru priemyselného tovaru. Ďalej je to celý rad vyhlášok, nariadení vlády, ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Európskej rady,“ vysvetľuje hovorkyňa SOI Danuša Krkošová.

 

Ako však má spotrebiteľ postupovať, keď sa cíti nespokojný a poškodený? „Ak sa občan cíti poškodený, práva si najprv musí vymáhať od toho, kto mu ich porušil. Môže požiadať aj štátny orgán, teda aj SOI, ktorý vykoná kontrolu toho, s čím sa na ňu obrátil. Inšpekcia preverí to, čo jej ukladá zákon, ale len z hľadiska verejného práva a vychádza len z vlastných zistení,“ upozorňuje Krkošová.

 

Keď SOI zistí porušenia, môže nasledovať postih podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Ak inšpekcia zistí porušenie niektorého ustanovenia, môže byť predávajúcemu uložená pokuta až do výšky 66 387 eur. „Závisí od charakteru protiprávneho konania, závažnosti porušenia povinnosti, spôsobu a následkov protiprávneho konania,“ vysvetľuje Krkošová.

 

Mnohí spotrebitelia sa stretávajú pri kúpe tovaru s nasledujúcim postojom obchodníkov: tovar v akcii nevymieňame ani ho nemožno reklamovať. Má na to predajca právo? Zákon hovorí, že každý tovar je možné reklamovať, aj akciový. Reklamovať nemožno len takú chybu, pre ktorú predajca znížil cenu tovaru. „Túto skutočnosť však musí uviesť do dokladu o kúpe, aby bolo zrejmé, že z dôvodu „tejto chyby“, bola znížená cena výrobku. Takéto výrobky sa musia predávať oddelene od ostatného tovaru,“ upozorňuje Krkošová.

 

Ak ste teda kúpili tričko v akcii a vyskytne sa na ňom chyba, máte právo ho reklamovať. Reklamácia sa vybavuje v súlade s Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. „Ak ale tovar nemá chybu, predávajúci ho nemusí vziať späť alebo vymeniť za iný,“ hovorí. Podľa jej slov je potom len vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, či tovar vymení za iný. Ak však tričko kúpite cez internetový predaj, od podomového obchodníka alebo zásielkovým spôsobom, môžete ho bez zdôvodnenia vrátiť predávajúcemu do siedmich pracovných dní.

 

Táto povinnosť nie je stanovená v právnych predpisoch pri klasickom spôsobe predaja. Je teda naozaj len vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, či predajca zoberie tričko späť a vráti vám peniaze, alebo vám dovolí vybrať iný tovar v rovnakej hodnote. Niektorí predávajúci to občas umožňujú, najmä v predvianočnom období. Vtedy viaceré kamenné obchody dovoľujú do niekoľkých dní spotrebiteľovi tovar vrátiť alebo vymeniť za niečo iné. Primeraná starostlivosť však musí byť zachovaná aj v tomto prípade. Napríklad predávajúci si môže stanoviť, že zoberie späť len tovar zabalený v originálnom obale a s visačkami.

 

Na Slovensku sa spotrebitelia sťažujú na rôzne oblasti, ale najmä na nevybavenie reklamácie podľa ich požiadaviek, čo SOI nemôže ovplyvniť, lebo nevstupuje do reklamačného konania. Inšpekcia nerozhoduje vo veci, lebo reklamačné konanie je občiansko–právny vzťah a v tomto vzťahu nemôže obhajovať (nemá na to oprávnenia) ani záujmy spotrebiteľa, ani predávajúceho. Poškodený sa môže obrátiť na združenia na ochranu spotrebiteľov, kde mu poradia nasledujúci postup, alebo priamo na právnika, ktorý ho bude zastupovať v konaní s predajcom, prípadne na súde.

 

Zdroj:www.pravda.sk

 

 

 

Späť do blogu Pridať komentár
Váš email v príspevkoch nezobrazujeme a je nepovinný


Akékoľvek nápady na zlepšenie, pripomienky alebo sťažnosti nám môžete poslať na email info@reklamacie.sk alebo cez formulár v časti Kontakt