Seriál praktických rád - Správny postup reklamácie

Ako správne reklamovať tovar

1. K reklamácii musíte doložiť pokladničný blok prípadne faktúru.

2. Produkt môžete reklamovať aj bez originálneho obalu. V mnohých prípadoch to predajcovia vyžadujú neoprávnene.

3. Reklamovať môžete na ktorejkoľvek pobočke. Na vybavenie reklamácie je vždy na predajni poverená osoba, ktorá musí reklamáciu prijať počas otváracích hodín.

4. Opíšte chybu na produkte, ktorý reklamujete. Taktiež máte nárok uviesť preferovaný spôsob vybavenia.

5. Zákon ukladá predajcovi povinnosť určiť spôsob vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní a v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní.

6. Celý proces reklamácie nesmie prekročiť hranicu 30 dní. Pokiaľ však predajca nedodrží túto lehotu, spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť a budú mu vrátené peniaze.

7. Reklamácia je vybavená vtedy, keď je odovzdaná spotrebiteľovi. Spôsoby vybavenia reklamácií môžu byť nasledovné: oprava, výmena tovaru za nový, zamietnutie reklamácie, vrátenie peňazí.

 

Zamietnutie reklamácie

Pri produkte reklamovanom do 1 roka od kúpy, je možné len na základe znaleckého posudku. Pri produkte reklamovanom po prvom roku od kúpy je predajca povinný oznámiť spotrebiteľovi kde si môže dať spraviť znalecký posudok.

 

Potvrdenie o reklamácií

Zákon ukladá predajcovi povinnosť vystaviť doklad o prijatí reklamácie a taktiež aj doklad o vybavení reklamácie. Vzory týchto dokumentov nájdete na stránke v časti o systéme.

 

Záručné lehoty podľa občianskeho zákonníka

- 24 mesiacov na predaný tovar

- 24 mesiacov na zákazkový tovar

- 18 mesiacov na stavebné opravy a úpravy

- 12 mesiacov na použité veci

Reklamovať nemôžete chybu produktu na ktorú vám dal predajca zľavu.

 

Kde hľadať pomoc pri spore o reklamáciu?

Orgán dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia, mnohí poznajú pod skratkou (SOI).Táto inštitúcia však nemá v právomoci zasahovať do reklamačného procesu. Pokiaľ však nesúhlasíte s postupom alebo výsledkom pri vybavovaní reklamácie, máte právo podať podnet na prešetrenie. Pri sporoch spotrebiteľa s predajcom sa treba obrátiť na združenie na ochranu spotrebiteľa. Bežnou praxou však je, že ani toto združenie neuspeje a následne prichádza posledná varianta domáhať sa svojich práv súdnou cestou.

 

Prajeme Vám čo najmenej reklamácií :)

  
Späť do blogu Pridať komentár
Váš email v príspevkoch nezobrazujeme a je nepovinný


Akékoľvek nápady na zlepšenie, pripomienky alebo sťažnosti nám môžete poslať na email info@reklamacie.sk alebo cez formulár v časti Kontakt